image

Garant for en
ansvarlig ambition


I Garant arbejder vi med at gøre vores aftryk på planeten mindre. Dér, hvor vi kan påvirke udviklingen, er ved at ændre efterspørgslen hos vores leverandører. Det er nemlig gennem vores udvælgelse af varer, at vi kan opnå vores ambitioner om en mere ansvarlig forretning.

garant-common-three-column

Mærkninger

Læs om vores certificeringer og mærkninger

Læs mere
garant-common-three-column

Målsætninger

Oversigt over vores mål og nuværende status

Læs mere
garant-common-three-column

Partnere

Udvalgte leverandører med et ansvarligt fokus

Læs mere

Vi bruger FN’s Verdensmål som rettesnor


Hos Garant fokuserer vi på mål nummer 8, 12, 14 og 15.

 • MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  Mål 8 - fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

  Dette Verdensmål er især relevant i vores tæppekategori, hvor mange løse tæpper er vævet i hånden – typisk i Mellemøsten eller Sydasien. Her kan vi øge andelen med Step-certificering, som sikrer gode arbejdsvilkår og en retfærdig aflønning.

 • MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  Mål 12 - Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

  Verdensmål 12 handler blandt andet om at sikre et bæredygtigt ressourceforbrug, en ordentlig affaldshåndtering og ikke mindst en højere mængde af genbrugt og genanvendt materiale. Dette ligger tæt på kernen i en lang række af vores produkter - og her er mange ting, vi kan påvirke i produktionen via vores efterspørgsel.

 • MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  Mål 14 - Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

  Det 14. Verdensmål handler om at bevare og beskytte livet i havet. Blandt andet ved at minimere den mængde af affald, som ender i havene. Her har vi mulighed for at få flere varer i sortiment, som er lavet af genanvendt plast. Ved at genanvende plast, herunder industrielt affald, plastaffald fra lossepladser og plast indsamlet i naturen undgår vi, at der fremstilles ny plast. Samtidig ender meget plastaffald i havene, ved at gøre plastaffald til en ressource kan vi undgå, at det ender i havene.

 • MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  Mål 15 - Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

  Verdensmål nummer 15 handler blandt om en produktion af naturressourcer i balance med planeten. At vi dyrker jorden på ansvarlig vis og passer på arterne, der bor der. Vi har mange træprodukter i vores sortiment, og vi har en tårnhøj ambition om, at vi inden længe kun vil anvende træ fra bæredygtig skovdrift.