Persondatapolitik

Hos Garant A/S prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger på hjemmesiden www.garant.nu, og fastlægger retningslinjer for Garants måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Garant A/S.


Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Garant A/S

Blomstervej 1

8381 Tilst

CVR-nr.: 20502444

E-mail: kundeservice@garant.nu

1. Besøgende på hjemmesiden

Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger via cookies, når du besøger hjemmesiden www.garant.nu.


Typer af personoplysninger

Garant kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • IP adresse
 • MAC adresse
 • Browsinghistorik
 • Information om din brug af vores hjemmesider

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: Se cookiepolitik.
Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookiebanneret, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
 • Markedsføring generelt
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
 • Legitime interesser: Vi baserer en del af behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og services og markedsføre os overfor dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Samtykke: Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er nødvendige cookies, i henhold til cookiereglerne.

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret jvf. vores cookiepolitik. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2. Webshop og brugerkonto

Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger, når du anvender webshoppen eller opretter en brugerkonto på www.garant.nu.


Indsamling af personoplysninger

Garant kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du handler i webshoppen på www.garant.nu
 • Når du opretter en brugerkonto
 • Når du kommunikerer med Garant vedrørende dit køb eller din brugerkonto
Typer af personoplysninger
Garant kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, leveringsadresse, faktureringsadresse, firma, CVR nummer og eventuelle kommentarer til din ordre
 • Kodeord, hvis du opretter en bruger
 • Ønskeliste, hvis du opretter en sådan
 • Kort- og betalingsoplysninger
 • Købshistorik
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
 • Håndtering af din ordre, herunder betaling, administration og levering
 • Administration af brugerkonti
 • Generel kommunikation
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Markedsføring på baggrund af tidligere køb (markedsføring der ikke kræver samtykke)
 • Statistik og analyse
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
 • Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen af dine personoplysninger i relation til håndtering af din ordre eller administration af din brugerkonto er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt mellem Garant og dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med kommunikation med dig, markedsføring der ikke kræver samtykke, produkt- og serviceudvikling, statistik og analyse samt i relation til håndtering af retskrav baserer vi på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med dig, markedsføre vores produkter og services, yde kundeservice, forbedre og udvikle vores produkter og services samt vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Videregivelse
For at kunne opfylde den aftale, Garant har indgået med dig, kan det være nødvendigt at videregive visse af dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Garant videregiver derfor dine kontaktoplysninger til det fragtfirma, du har valgt, skal levere dine varer, ligesom oplysninger om prisen for dit køb videregives til leverandørerne af den betalingstjeneste, du vælger at benytte til betaling af dine varer. Videregivelsen sker dermed for at opfylde en kontrakt med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 3 år fra inaktivitet, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.
Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 12 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

3. Nyhedsbreve

Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger i forbindelse med håndtering af nyhedsbreve.

Indsamling af personoplysninger

Garant indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for markedsføring, når du tilmelder dig nyhedsbrevet på www.garant.nu.

Typer af personoplysninger

Garant kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn og e-mailadresse
 • Dit samtykke
 • Dine interesser, herunder baseret på oplysninger indsamlet gennem cookies
 • Din klikadfærd i forhold til udsendte nyhedsbreve
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan behandles til følgende formål:

 • Markedsføring
 • Analyse og statistik
 • Dokumentation for at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning
Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
 • Samtykke: Garant vil kun bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder udsendelse af ny-hedsbreve, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (markedsføringslo-vens § 10, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legi-time interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser, og behandling af dine personoplysnin-ger til dokumentationsformål baserer vi ligeledes på vores legitime interesse i at kunne dokumente-re, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttel-sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit samtykke til at modtage nyhedsbreve er aktivt.
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinket nederst i hvert nyhedsbrev eller ved at kontakte os som beskrevet nedenfor. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der er gået forud for tilbagekaldelsen.
Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i to år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Garants legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Oplysningerne kan desuden opbevares længere i anonymiseret form.

4. Mødebooking, kontaktformular for lokale Garantbutikker og Garant gulvbus eller gardinbus

Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger i forbindelse med bestilling af Garant gulvbus eller gardinbus, mødebooking og kontaktformularer for lokale Garantbutikker på www.garant.nu.


Indsamling af personoplysninger

Garant kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Når du bestiller Garant gulvbus eller gardinbus via www.garant.nu
 • Når du booker et møde via www.garant.nu
 • Når du anvender kontaktformularer på www.garant.nu til at kontakte lokale Garantbutikker
Typer af personoplysninger
Garant kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • Valgt butik
 • Hvilket rum du ønsker gulve eller gardiner til
 • Hvor mange kvadratmeter du ønsker montering af
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
 • Håndtering og gennemførelse af din anmodning om at booke en Garant gardinbus eller gulvbus
 • Håndtering og gennemførelse af din anmodning om at booke et møde
 • Håndtering af din henvendelse via kontaktformularer til lokale Garantbutikker
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse
Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere og imødekomme din anmodning, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Videregivelse
Garant gulvbus og gardinbus, afholdelse af møder og besvarelser af henvendelser til lokale Garantbutikker er services, der leveres af lokale Garantbutikker, som er selvstændige dataansvarlige. For at kunne imødekomme din anmodning om booking af Garant gulvbus eller gardinbus, beregning af pris for montering, mødebooking eller henvendelse via en kontaktformular, videregiver vi derfor oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, valgte rum, valgte varer, antal kvadratmeter, dato for din henvendelse og andre oplysninger, du angiver i din henvendelse, til den lokale Garantbutik, du har valgt. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne håndtere og imødekomme din anmodning om at blive kontaktet med henblik på booking af Garant gardinbus eller gulvbus, booking af møde eller besvarelse af din henvendelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 6 måneder, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

5. Kontaktformular og chat

Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger i forbindelse med kontaktformularen og chatfunktionen på www.garant.nu.

Indsamling af personoplysninger

Når du anvender kontaktformularen på www.garant.nu eller kontakter os via vores chat, indsamler og behandler Garant dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger

Garant kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Om henvendelse ønskes pr. mail eller telefon
 • Hvad din henvendelse vedrører
 • Dato for din henvendelse
 • Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
 • Håndtering af din henvendelse
 • Generel kommunikation
 • Statistik og analyse
Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Videregivelse
Hvis din henvendelse vedrører en lokal Garantbutik, varer eller ydelser købt i en lokal Garantbutik eller ønske om booking af en lokal Garantbutiks services, kan vi videregive dine personoplysninger til den relevante lokale Garantbutik, der er selvstændigt dataansvarlig. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse og i øvrigt yde kundeservice (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 6 måneder, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

6. Hvis du søger job hos Garant A/S

Når du søger om et job hos Garant, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlem-skab, seksualitet eller helbredsoplysninger. 

De lokale Garantbutikker er selvstændige dataansvarlige for egne rekrutteringsprocesser, herunder rekrutte-ring af salgselever og gulvlærlinge til butikkerne. Dette afsnit beskriver derfor alene Garant A/S’ behandling af dine personoplysninger, hvis du søger et job på kædekontoret hos Garant A/S. Hvis du er i tvivl om, hvem der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os eller den Garantbutik, der fremgår af stillingsopslaget. 

Typer af personoplysninger 
Garant kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig: 

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer 
 • Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag 
 • Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier, herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden 
 • Resultater af personlighedstests, hvis du gennemfører sådanne 
 • Straffeattest, hvis nødvendigt i forhold til den stilling du har søgt 
 • Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du har angivet i din ansøgning 

Formål med behandlingen 
Dine personoplysninger bliver anvendt som grundlag for vurderingen af din egnethed til en stilling hos Garant. 

Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag: 

 • Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi kan tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, på baggrund af relevante oplysninger der er offentligt tilgængelige på internettet og sociale medier, resultater af personlighedstests, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis vi har behov for at se din straffeattest som led i vores vurdering, er behandlingen baseret på vores berettigede interesse (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3) 

Opbevaringsperiode
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Garant, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os. 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, med-mindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor. 

Straffeattest slettes umiddelbart efter, at vi har gennemgået denne.

7. Hvis du besøger vores profiler på sociale medier

Garant A/S er ikke ansvarlig for profiler eller sider på sociale medier tilhørende de lokale Garantbutikker, som drives selvstændigt under Garants kædekoncept og logo. Dette afsnit beskriver derfor alene Garant A/S’ behandling af personoplysninger indsamlet via Garants profiler eller sider på sociale medier. Hvis du er i tvivl om, hvem der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på profiler eller sider på sociale medier, er du velkommen til at kontakte os eller den Garantbutik, der fremgår af profilen. 

Garant har profiler eller sider på følgende sociale medier: 

 • Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
  Facebooks persondatapolitik er tilgængelig her 
 • YouTube (Google Ireland Ltd.)
  Googles persondatapolitik er tilgængelig her 
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
  LinkedIns persondatapolitik er tilgængelig her 
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)
  Instagrams persondatapolitik er tilgængelig her 
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd.)
  Pinterests persondatapolitik er tilgængelig her 
 • Vimeo (Vimeo.com, Inc.)
  Vimeos persondatapolitik er tilgængelig her 

For LinkedIn, Facebook, Instagram og Pinterest er Garant sammen med udbyderne af de sociale medier fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilerne, herunder profilernes opslag. 

Garant og udbyderne af LinkedIn, Facebook, Instagram og Pinterest har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler, står Garant og udbyderne af de sociale medier hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, vi hver især foretager. Det er dog aftalt mellem Garant og udbyderen af Facebook og Instagram, at udbyderen er ansvarlig for at muliggøre, at du kan udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor, i forbindelse med brugen af Facebook og Instagram, og at det er Garant, der er ansvarlig for at give dig de nedenfor beskrevne oplysninger. Det er derudover aftalt mellem Garant og LinkedIn, at LinkedIn er ansvarlig for at besvare anmodninger fra dig vedrørende de rettigheder, der er beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor. 

Garant anvender derudover udbyderne af YouTube og Vimeo som databehandlere i forbindelse med Ga-rants brug af YouTube og Vimeo og deler i den forbindelse også visse oplysninger om dine interaktioner, interesser mv. med YouTube og Vimeo. Denne deling sker på baggrund af vores, Googles og Vimeos legi-time interesse i at optimere markedsføring og tjenesterne, herunder vores videoer (databeskyttelsesforord-ningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Garant og udbyderen af det på-gældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig: 

- Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, inte-resser, billede og din by 

- Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil 

- Kommentarer du efterlader på vores opslag 

- At du har besøgt vores profil 

- Din IP-adresse 

Formålene med behandlingen
Garant behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier 
 • Statistik og analyse 
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked 
 • Markedsføring generelt 

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål: 

 • Forbedring af deres annoncesystem 
 • For at give Garant statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider 
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden 

Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag: 

 • Legitime interesser: Garant baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesfor-ordningens artikel 6, stk. 1, litra f) 

Opbevaringsperiode
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, du har efterladt på vores profiler, hvis du ikke længere ønsker dem vist. Garant sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner. 

Private henvendelser på sociale medier vil som udgangspunkt blive slettet efter 6 måneder. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form. 

Se venligst persondatapolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger. 

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med? 
Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere: 

 • Andre enheder I den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af 
 • Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices 
 • Annoncører 
 • Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige) 
 • Forskere og andre akademikere 

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes persondatapolitikker. 

Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes persondatapolitikker. 

Du kan læse mere om, hvem Garant deler dine personoplysninger med i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.

8. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Garant leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Garants udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Garant. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Garant har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder
 • Potentielle købere
 • Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske, når der er sikret et overførselsgrundlag. Overførslen vil hovedsageligt være baseret på EU-Kommissionens standardkontrakter og/eller EU-U.S. Data Privacy Framework. Hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS eller ønsker en kopi af vores overførselsgrundlag, bedes du kontakte os som angivet nederst i politikken.

9. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet


10. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller indhold fra andre hjemmesider, som er integreret på vores hjemmeside. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med behandling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse den tilhørende persondatapolitik.

11. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Garant A/S

Blomstervej 1

8381 Tilst

E-mail: kundeservice@garant.nu

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på www.garant.nu.


Sidst opdateret den 31. august 2023