Tarkett


Tarkett blev grundlagt i Malmø i 1886, og virksomheden tog i sin tid sit afsæt i produkter fra de skånske skove. I dag er Tarkett én af verdens største gulvproducenter, og fra en beskeden start i Skåne har gulvproducenten nu afdelinger kloden over. Tarketts sortiment omfatter trægulve, vinyl og linoleumsgulve. 

Gulvvirksomheden Tarkett er yderst opmærksom på det aftryk virksomheden sætter på omgivelserne. I midt 1990-erne oprettede Tarkett Nordens første anlæg til genanvendelse af installationsspild for vinylgulve. I dag sørger anlægget for genanvendelse af cirka 400 ton vinyl årligt, hvoraf 75 procent stammer fra Tarketts egen produktion.

garant-hero-product

minimere affaldsmængden og maksimere andelen af genanvendelse

Fokus på genanvendelse

Når det gælder om at bruge jordens ressourcer mere fornuftigt, arbejder Tarkett ud fra en klar strategi. Virksomheden vil være den førende aktør på miljø, teknologi og service indenfor deres kerneområde. Tarkett opfatter ikke den bæredygtige tankegang som en begrænsning for forretningen. Det er tværtimod et incitament til at nytænke forretningen. Derfor investerer Tarkett mange ressourcer i at udvikle genanvendelige produkter og teknikker til at identificere, indsamle og bearbejde installationsspild og gamle gulve, så Tarkett kan genanvende materialet som råvare i nye gulve. 

Siden 2011 har hele Tarketts produktudvikling taget udgangspunkt i det lukkede kredsløb i en cirkulær designmodel. Modpolen er den lineære model, hvor vi udvinder ressourcer, bearbejder dem, anvender dem for til sidst at smide dem ud. I den cirkulære tankegang genanvendes ressourcerne på ny, og Tarkett sigter mod at minimere affaldsmængden og maksimere andelen af genanvendelse i hele koncernen. 

Tarkett følger principperne for cradle to cradle®. Helt konkret har Tarkett indledt et tæt samarbejde med EPEA og vores leverandører, som handler om, at Tarkett udvælger råvarer og udarbejder produkter med materialer, som tager hensyn til menneske og miljø, og som kan genanvendes eller er biologisk nedbrydelige. Når Tarkett udvikler produkter, tager gulvproducenten hensyn til hvert enkelt trin i livscyklussen, for af den vej at gøre en forskel for menneskers livskvalitet og for miljøet. – EPEA bistår virksomheder i arbejdet med at implementere cradle to cradle.


Certificeringer og standarder

Tarketts ambitiøse strategi for genanvendelse indebærer også et stort fokus på at få certifikat på virksomhedens resultater. Gulvproducenten arbejder løbende med at få certificeret flere produkter i og højne niveauet i for de enkelte produkters certificering. 

Tarkett arbejder blandt andet med certificeringer fra PEFC, Econyl, Svanemærket, cradle to cradle og Dansk Indeklima Mærkning.

image-text-row

PEFC

Tarkett bruger i høj grad PEFC-certificeret træ i producentens trægulve. Program for Endorsement of Forest Certification er en af de mest anerkendte ordninger for bæredygtigt træ, og mærkningen gør det muligt at spore træet fra skov til forbruger. Ordningen er striks, og der er en lang række krav til skovdriften, som skal opfyldes, før du får et PEFC-mærke på produktet.

image-text-row

Econyl

Cirka 70 procent af Tarketts tæppefliser er produceret af Econyl, som er nylongarn spundet af genanvendt materiale. ECONYL® er navnet på en type regenereret nylon, der fremstilles af den italienske virksomhed Aquafil. Econyl bliver fremstillet af en række forskellige nylonprodukter. Blandt andet tæpperester fra tæppeindustrien, tæpper fra lossepladser og fiskenet fra havene.

image-text-row

Cradle to cradle

Tarkett har arbejde med cradle to Cradle-certificering siden 2011. Som den første producent i verden har Tarkett opnået Cradle to Cradle-certificering på guldniveau for blandt andet vinylgulve og linoleum og på sølvniveau for trægulve.

image-text-row

Svanemærket

Svanemærket, det officielle miljømærke i hele Norden, garanterer, at produktet opfylder en række specifikke miljøkrav. Det er hele produktets livscyklus, Svanemærket har fokus på, og det er både råvarer, produktion, brug, bortskaffelse og genanvendelse, der skal leve op til mærkets høje krav. Hele Tarketts linoleumssortiment og mere end i alt 100 produkter lever i dag op til kravene for gulve i Svanemærkede byggerier

image-text-row

Dansk Indeklima Mærkning

En række af Tarketts trægulve har opnået et Dansk Indeklima Mærkning, som sikrer, at produkterne bidrager til et sundt og godt indeklima.

ReStart 

Tarkett har udviklet deres egen ordning til genanvendelse under navnet ReStart og producenten arbejder målrettet ud fra ideen om at genanvende produkter, når de har opfyldt deres primære formål. Det vil sige, at producenten ikke længere taler om produkternes ”end of life”, men blot om deres ”end of use”. Næste skridt for udslidte produkter er genanvendelse. Tarkett arbejder for, at alle afdelinger ser affald som en råvare, der kan anvendes til at skabe nye produkter. 

Et indsatsområde er indsamlingen af det spild, der opstår ved installation, det er alle de gulvrester, som bliver skåret fra. I Danmark foregår indsamlingen ved, at Tarkett tilbyder at opstille en bigbag til indsamling ude hos forhandlerne. En række Garant butikker er allerede med i ordningen. Når baggen er fuld, er det Tarkett, der afhenter den og sørger for genanvendelse af det indsamlede materiale. I Danmark omfatter ReStart-programmet blandt andet:

  • Boligvinyl fra Tarkett (installationsspild).
  • LVT-designvinyl fra Tarkett (installationsspild).
  • Homogene vinylgulve fra Tarkett (installationsspild og gamle gulve, produceret fra 2011 og frem).
  • Linoleumsgulve fra Tarkett (installationsspild og gamle gulve).
  • Tæppefliser fra alle producenter (gamle tæppefliser af løkkevarer med PA6-garn). 

Resultater og målsætninger 

2019 anvendte Tarkett 126.000 tons genanvendt materiale på producentens fabrikker over hele verden, hvilket svarer til 12 procent af det årlige råvareindkøb. I 2030 har Tarkett som mål, at andelen af genanvendt råvarer skal være steget til 30 procent. 

Tarkett har genanvendt installationsspild fra vinylgulve siden 1996. I 2020 indsamlede Tarkett over 660 tons installationsspild i Norden, hvoraf cirka 560 tons var Tarkett-produkter. Af det indsamlede materiale kunne gulvproducenten udvinde nye råvarer og fremstille, hvad der svarede til 115.000 m2 nye Tarkett-gulve. 

Fra og med 2021 genanvender gulvproducenten også installationsspild fra Tarketts linoleumsgulve via ReStart-programmet. For hvert kilo spild, som Tarkett kan genanvende, sparer Tarkett miljøet for 3,7 kg. CO2. 

Alle Tarketts produktionsanlæg har indført lukkede vandsystemer eller bruger slet ikke vand i deres processer. Til sammenligning var tallet 47 procent i 2013. 

Tarkett leder aktivt efter alternativer. Der kan anvendes i produktionen i stedet for nye råvarer. Det kan være i form af spild og affald fra andre brancher og virksomheder. 

I dag bruger Tarkett eksempelvis kalk fra vandværker, PVB fra ruder fra skrottede biler og genanvendt nylon fra produktionsspild og gamle fiskenet. I samarbejde med andre aktører udvikler Tarkett metoder til at separere og genanvende forskellige typer affald, der så kan genanvendes til fremstilling af nye produkter.

Produkter fra Tarkett


Nedenfor kan du se Garants online sortiment fra Tarkett. Brug desuden filtreringen til at finde frem til produkter, der passer dine behov.